title
title
title
המרכזונים - חינוך משלים
בקיבוץ פועלת מערכת חינוך משלים לתלמידי בית הספר היסודי מדי יום אחרי שעות הלימודים. 


הילדים החוזרים מבתי הספר מצטרפים לארוחת הצהרים ולאחר מכן מתאספים ב"מרכזונים", מלווים על יד מדריכיהם. 


הילדים מחולקים לשתי קבוצות: ילדי כתות א'-ג' ולילדי כיתות ד'-ו'. 

כל קבוצה מלווה ע"י מדריכים בהתאם למספר הילדים הרשומים בה. 


מערכת החינוך המשלים פועלת במהלך כל ימות השבוע אחרי שעות הלימודים ובימי שישי מהבוקר ועד השעה 13:00. 
בנוסף המרכזונים פועלים בימים שבתי הספר סגורים  - חופשות וחגים.


מערכת החינוך המשלים פתוחה גם לילדים שאינם תושבי הקיבוץ הן בימי הלימודים והן בימים שבתי הספר אינם פעילים.
 

לימודים

ילדי הקיבוץ לומדים בבית הספר "עין הרים" בעין כרם. חופשים

בימי החופשות של בתי הספר המרכזונים פתוחים מדי יום מהשעה 08:00 ועד 16:00.


לכל אחת מחופשות (סוכות, פסח והחופש הגדול) לוח פעילות מובנה ומתוכנן מראש הכולל טיולים, נסיעות לים, פעילויות מים, מתקני ספורט שונים לצד ימי כיף מגוונים.לפרטים ניתן להתקשר למרכזת החינוך המשלים 
שרלין בלום-שחם


טלפון: 054-5637637

charline.hinuch@gmail.com

גלריית תמונות