קבצים

http://www.tzuba.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?lang=he&ID=839574_tzuba_degem&act=view&dbid=docs&dataid=16&fid=f5&name=%D7%94%D7%A6%D7%A2%D7%94%20%D7%9C%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%A1%20%D7%9C%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%99%20%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA(%D7%9C%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%94%D7%98%D7%A8%D7%93%D7%94%20%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA)%D7%91%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%9D.pdf