title
title
title
ישראל קרן ז"ל
ישראל קרן – קורות חייו 1927-2013 ישראל קרפושינסקי (לימים קרן) נולד בשנת 1927 בעיר קִילְצֶה בפולין, להוריו דב וחוה. לישראל היה אח צעיר ממנו, משה. משפחתו נרצחה בשואה, וישרוליק שרד בשל היותו נער כשיר לעבודה ובעל יכולת הישרדות גבוהה. כשכל בני המשפחה נשלחו לטרבלינקה, הושאר ישראל במגורי העובדים במפעל בו עבד רוב שנות המלחמה. בשנת 1944, נשלח ישרוליק לאושוויץ-בירקנאו, ולאחר מכן לבוּכנוולד. במחנות אלה הוטבע מספר כחול על זרועו, אותו נשא איתו כזכר עולמים עד יומו האחרון. בבוכנוולד חלה ישרוליק בטיפוס, אך באורח פלא, הוא אושפז וטופל. כשהוחזר לבוּכנוולד יומיים לפני סיום המלחמה, היתה סלקציה נוספת בה בחר ישרוליק, בסוג של חוש שישי, להישאר במחנה עם החולים והחלשים, ולא לצאת עם הבריאים. בדיעבד, הצילה החלטה זו את חייו. כעבור יומיים הגיעו האמריקאים ושחררו את הניצולים. ישרוליק נשלח עם קבוצת צעירים לכפר אקוויק שליד פריז, ובהמשך שנת 1945, הגיע לארץ למחנה עתלית - ומשם במסגרת עליית הנוער לקיבוץ בית השיטה. בדצמבר 1946 התגייס לפלמ"ח, ובמסגרת שירותו בחטיבת הנגב היה שותף לכיבוש אילת ולמעמד הנפת דגל הַדְּיוֹ. ישרוליק היה חבר הכשרת עמלים שחבריה היו בין מקימי צובה. כשנה לאחר העלייה לקרקע, לאחר שנשאר שנה בשירות צה"ל, הגיע לקיבוץ ומיד נבחר לריכוז עבודה, ריכוז וועדת תרבות ומא"ז (מפקד איזור). בשבעה עשר באוקטובר 1950 נישא לרותי, ובמהלך 20 שנה נולדו חמש בנות, שהביאו חתנים, 16 נכדים, ובשנים האחרונות הצטרפו ארבעה נינים. ישרוליק היה דמות מרכזית ומשמעותית בהקמתו וביסוסו של קיבוץ פלמ"ח-צובה ומילא שורת תפקידים: שלוש קדנציות של ריכוז משק, ניהול פרי ירושלים ועוף ירושלים, ובמסגרת המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית היה שותף להקמתם של ישובי גוש עציון ובקעת הירדן. ישרוליק היה גאה ונרגש ללוות את המתיישבים שחזרו לגוש עציון לאחר מלחמת ששת הימים. במלחמת ששת הימים שימש כמפקד חבל הקסטל במסגרת ההגנה המרחבית ובשנת 1971 הועלה לדרגת רב-סרן. במקביל למילוי התפקידים השונים היה ישרוליק קשור בנימי נפשו לענף המטע בצובה. במסגרת אהבתו הגדולה לספורט, היה פעיל בניהול קבוצת כדורסל הפועל ירושלים. בגיל 70 פרש לגימלאות והתפנה לעיסוקים שאהב. ביום שני, ארבעה בפברואר, ישרוליק הלך לעולמו בפתאומיות, לאחר שחש ברע. ישרוליק ייזכר לעד, כאדם צנוע ושקט אשר הצליח לשרוד את השואה ולהקים בית ומשפחה לתפארת, כחבר מדור המייסדים של הקיבוץ, כאחד מאנשי הפלמ"ח חדורי האמונה והערכים, וכאיש של מעשים ועבודה קשה. דיבר מעט ועשה הרבה. בעשייתו רבת השנים תרם תרומה משמעותית לבניית הקיבוץ והמדינה. ערכים אלה, של עשייה, תרומה, מסירות ונחישות, יישארו עמנו כצוואה, כירושה וכזיכרון. יהי זכרו ברוך!