title
title
title
המרפאה
מרפאת קיבוץ צובה שייכת למרפאות קופת-חולים כללית ובה ניתן שירות לחברי הקיבוץ ותושביו המבוטחים בקופה זו.
ניתן לבקר אצל האחות,לרכוש תרופות ולהזמין ביקור אצל רופא המשפחה, אחות טיפת חלב או רופא התפתחות הילד.

לשעות פעילות, לחצו כאן
לאתר קופת חולים כללית, לחצו כאן

הרשאות ניהול לדף מתחום:
;