title
title
title
הנהלת חשבונות

ענף הנהלת החשבונות בקיבוץ צובה מטפל בספרים בקיבוצים ובעסקים.

הצוות, המונה כעשרים חברים וחברות, נותן שירותי הנהלת חשבונות, תמחור, חשבות שכר ועזרה בבניית מערכות לוגיסטיות.

רשימת טלפונים:

אברם: 7897
אלון לשם: 7953
גיל ליסאי: 7608
רגי: 7645
ורה ויצנר: 7095
זהבה גרובר: 7096
טלי נאור: 7821
כרמית שמר חורב: 7097
יאיר הדרי: 7093
יהודית מטלון: 7063
מיכאל ליבנה: 7712
מירי פלג: 7620
מיכל ויצנר: 7001
נועה הורנשטיין: 7064
סטלה נבו: 7707
עליזה קרני: 7621
רננה שניר: 7708
שמואל שני: 7710

הנה"ח פקס: 7955