title
title
title
קבלת שבת
לאורך כל השנים מתקיימות דרך קבע
בחדר האוכל של קיבוץ צובה קבלות שבת קהילתיות.
קבלת השבת כוללת שירה מלווה בנגינת אקורדיון או גיטרה, הדלקת נרות , ברכת הקיבוץ, קידוש וברכה.
את קבלת השבת מארגן אילן ישראלי ומלווים בנגינה ורה ויצנר, יעל כרם ומארק סרביה.

מסורת אמיתית...


ברכת הקיבוץ: 
חיבר בשנת 1976 לבקשתם של ילדי כיתת צמרת שהיו ב"שנת בר-מצווה" וקיבלו על עצמם משימה לחדש את קבלות השבת בחדר האוכל. 
חיפשו ברכה מתאימה ופנו לאמנון מגן שנענה ברצון. 
חברי וילדי צובה אוהבים ברכה זו ואומרים אותה גם כאשר עזבו את הקיבוץ ולפעמים גם את ישראל לטובת מקומות אחרים .


"נברך את השבת למנוחת הגוף ולשלוות הנפש, 
שהתברכנו בשבוע עמל ויבורך הבא אחריו
שתהיה עיננו ליפי ההר וליבנו לרעות, 
שתהיה שבתנו שלום ובביתנו הברכה. 
שבת שלום!"