title
title
title
שנת שירות בקיבוץ צובה
קיבוץ פלמ"ח צובה - שנת שירות משימתית "אדם ואדמה"


קצת על המקום
קיבוץ פלמ"ח צובה הוא קיבוץ שיתופי בהרי ירושלים.

במסגרת שנת השירות הש"ש משתלבים בחיי הקהילה של הקיבוץ ובענף החקלאות בקיבוץ.
הש"ש פועלים בהתנדבות בתחומים שונים בצוותים וביחידים עם מגוון רחב של אוכלוסיות.
הקומונה מתנהלת בעצמאות כלכלית ויש מקום לפיתוח ויוזמה של התנדבויות חדשות ופרויקטים שונים וייחודיים.
מספר שינשינים 15

תפקיד הש"שינים במסגרת
השינשינים בצובה עובדים בחקלאות, מכלכלים את עצמם ומתנדבים בפרויקטים חברתיים. בשנת השירות עצמה השינשינים עובדים במטע כצוות, מפרנסים את עצמם בכבוד ואחרי העבודה משתתפים בפעילות התנדבותית נרחבת. עבודה עברית בחקלאות היא ערך מרכזי עבורנו, וזה ערך לא פחות חשוב מהמשימות החברתיות שהשינשינים עושים אחרי העבודה. אנחנו עושים הרבה מאוד עבודה עם 'בעלי צרכים מיוחדים', אבל הגישה הבסיסית שלנו היא שכולנו 'בעלי צרכים מיוחדים'. רק שלחלק מאתנו ניתנה יותר אפשרות בחירה ואפשרות לתת לאחרים.

הערות / פרטים נוספים
שנת שירות מאתגרת ומגוונת ומעצימה, החבר'ה חיים בתנאים פשוטים, בקרוון ישן ושתי מכולות. זאת ממש הכשרה של הפלמ"ח. השנה מוקדשת גם להכנה לצבא.
יש פעולה כל שבוע וארבעה סמינרים במהלך השנה.

איש קשר לתהליך המיון

שירה: 0544216534
כתובת מייל Shsh.tzuba@gmail.com
גלריית תמונות