title
title
title
ליל הסדר בצובה בשנים קודמות

ליל הסדר בשנים הראשונות

משגב - פלמח

                                                יומן מספר 25                        י"ז ניסן תש"ט                        15.4.1949

                                                עם הפסח

                                               

ההכנות לחג מורגשות כבר זמן די רב. האוירה האופפת את החברים ערב החג מזכירה לך את ההכנות לקראת הפסח בבית ההורים. בקר אחד אתה קם והנה חדר האוכל הלבין לפתע, הקירות סוידו, החלונות צוחצחו, הכל לבש חג. גם ועדת תרבות לא ישבה באפס מעשה. עיקר העבודה היתה הכנת ה"הגדה" שרוכזו בה קטעים מההגדה המסורתית וכמו כן דברי שירה ופרוזה מתקופתנו.

חג הפסח הוא אמנם חג האביב, אך השנה מתמהמה האביב לבא. עדין יורדים גשמי עוז, כאילו החורף הוא במלוא תקפו. אך למרות הגשמים הגיעו לליל הסדר רוב חברינו המגויסים וכמו כן קרובים והורים. חדר-האוכל היה מלא מפה אל פה, הרגשת כי משפחה גדולה יושבת כאן, ליד השולחנות הערוכים. לאחר קריאת ההגדה, שתיית ארבע הכוסות, והארוחה השמיעה הקריינית לנה מן שבאה אלינו לליל הסדר, כמה קטעים. ולבסוף הגיע, כמובן, תור הרקודים בהם הורגשה במדה מסוימת פעולת היין על החבריא.

 

 

קבוץ פלמח - צובה

 

יומן מספר 73                            כ' ניסן תש"י                        7.4.1950

 

השבוע בקבוצה

חג הפסח. חג האביב וחג החרות. כל התכונה הרבה שהיינו שרויים בה ערב החג שככה. מנוחה ועייפות של השעה האחרונה לפני "שעת האפס" משתלטת על הקבוצה. באותה שבת יכולת לראות את ההורים מטיילים להנאתם מתון-מתון, מעשה בעל-בית, בחוצות המשק.  לא מעטים יצאו גם לטייל במטעים, אל המעיין, וחזרו לאים ומבסוטים מהיופי הרב, מהאביב בהרינו. עם ערב שקט הכל. כולם מתכנסים בחדר-האכל המקושט בסמלי השבטים, בכתבות בהירות צבע וירק עוטף את הכל. חג. ברווחה ולא בצפיפות מסבים החברים והאורחים לשולחנות הערוכים בטוב-טעם ובחן. התחילה קריאת ה"הגדה". שירי האביב מצלצלים בעליזות בחלל החדר. מושרים בפי בודדים, המקהלה וכל הצבור. הרגשת רעות ושותפות מרחפת ומאצילה על כולם חיוך ועליזות. הנה מספרים כבר ביציאת מצרים ומלחמת השחרור. "יזכור". נתפס אתה, לרגע אחד, למחשבות ולהרהורים על כל הקשור בדברים הנשמעים, החרותים על לוח, שאתה חש אותם כאילו היום אתה עובר אותם מחדש בעצמך.

ושוב שירה משתפכת, היין מאדים בכוסות ופנים משתלהבים. תמה קריאת ה"הגדה". ההתלהבות מתחילה לקבל את הביטוי הרגיל. כבר שרים אחרת, כבר מכינים את האולם לרקודים.

חזרת למקומך. חסל סדר פסח.

לקראת החג נעשו סדורים חדשים בציוד חדר האכל. ניקנו מפות ניילון לשולחנות, צלחות חרסינה, מערכת חדשה של כלים ועוד. חדר האכל קיבל ע"י כך צורה יותר נאה והרגשה יותר נעימה שוררת עתה בשעת הארוחה.

 

גלריית תמונות