אות מצוקה - מדיניות פרטיות

האפליקציה עושה שימוש בטלפון המשתמש לשליחת SMS לחברי המעגלים המוגדרים ע"י המשתמש עצמו וכן כדי להתקשר לכוחות החירום (מגן דוד, מכבי אש ומשטרה) לפי בקשת המשתמש.

כמו כן האפליקציה שולחת התראות לחברי המעגלים המוגדרים ע"י המשתמש (במקביל לשליחת ה SMS) כאשר המשתמש לוחץ על לחצן המצוקה.

האפליקציה שומרת את מספר הטלפון של המשתמש כדי להעבירו למגישי העזרה. האפליקציה אינה עובדת ברקע ואינה שומרת את מיקום המשתמש. מיקום המשתמש מועבר למגישי העזרה רק בהפעלת העזרה (לאחר 20 שניות).

אין אנו שומרים כל פרט מזהה על המשתמש וכמובן שאיננו מעבירים כל פרט לגורם שלישי.

שאלות ניתן להפנות לכתובת hadariyair@gmail.com