אזעקת כוחות חירום - מדיניות פרטיות

האפליקצייה מזעיקה את כוחות החירום הישוביים.

חבר כח החירום יכול להזעיק את כיתת הכוננות הישובית או את כוחות הרפואה הישובית.

לפני אזעקת הכחות מתבקש החבר לכתוב את סיבת האזעקה ואת המיקום אליו צריך להגיע שאר הכח.

לשאר החברים האפליקצייה שולחת אתראה (נוטיפיקציה)

חברים רשומים שלא התקינו את האפליקציה יקבלו הודעת SMS.

אין אנו שומרים כל פרט מזהה על המשתמש וכמובן שאיננו מעבירים כל פרט לגורם שלישי.

שאלות ניתן להפנות לכתובת hadariyair@gmail.com